ΕΛΛΗΝΟΡΘΔΟΞΟΣ ΚΟΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εκκλησία
Σχολείο
Δραστηριότητες
Πολιτισμός
Ισορικό
Home

Δραστηριότητες

Η Κοινότητα είναι αναγνωρiσμένη από τις τοπικές αρχές και είναι μέλος των τοπικών: Εκκλησ. Συμβουλίου, Συμβουλίου Εθελοντικών Οργανώσεων,του SACRE, του Συνδ. των Εκκλησ. του Bletchley και του Συνδ. Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μεγ. Βρετανίας.  Στους κόλπους της Κοινότητας περιλαμβάνεται και η Βοηθ. Αδελφότητα Κυριών Αγ. Δημήτριος.  Επισκεπτόμασθε τις τοπικές φυλακές και ασθενείς.

Τα νέα μας:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εκλογές για ανάδειξη νέας Κοινοτικής Επιτροπής, που σύμφωνα με το καταστατικό γίνονται κάφε  δύο έτη, θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2006, μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας στην Κοινοτική αίθουσα.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν για να ψηφίσουν.  Προσκαλούνται όσοι εκ των μελών επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κοινότητα και να θέσουν υποψηφιότητα, να επικοινωνήσουν μέχρι την 25η Μαίου 2006, στην κ. Αγγελική Μπινίου-Δημοπούλου (η οποία μαζί με τον Δρ. Σ. Χατζηπανάγο θα εκτελέσουν χρέη εφορευτικών επιτρόπων).  Το καταστατικό είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

STOP PRESS!

A dream might come true!  The redundant church (pictured below) of St. Mary in Stony Stratford is to be sold by tender.  We have just two months to present our proposals - please give your support!

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το πρόγραμμα μας (βλ.  Εκκλησία και Σχολείο)