ΕΛΛΗΝΟΡΘΔΟΞΟΣ ΚΟΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Church
School
Activities
Culture
History
Home
A Greek evening – 22/10/05
In order to keep our language, traditions and religion alive we organise, as often as possible, events, outings, Greek entertainment, national celebrations and drama. In this we try to cover as many aspects and needs as we can with the resources available.