ΕΛΛΗΝΟΡΘΔΟΞΟΣ ΚΟΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εκκλησία
Σχολείο
Δραστηριότητες
Πολιτισμός
Ισορικό
Home
Ελληνική Βραδιά – 22/10/05
Πολιτισμός

Κάθε Εθνική Επέτειος γιορτάζεται, διοργανώνονται εκδρομές, επισκέψεις και πολύ συχνά εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την συνεστίαση των ομογενών και φίλων, την προβολή της Ελληνοχριστιανικής ταυτότητας στην περιοχή που ζούμε. Επίσης στα παιδιά του σχολείου διδάσκονται Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.